Els medes (/miːdz/;; en hebreu: מָדַי; en persa antic: Māda-; en sànscrit: मैढ़) eren els membres d'un antic grup ètnic irànic que vivien a una zona coneguda amb el nom de Mèdia (nord-oest de l'actual Iran i sud-est de l'actual Turquia que parlaven una llengua llengua irànica occidental que ells referien com a mede. La seva arribada a la regió està associada amb la primera onada de les tribus d'aris des del final del Mil·lenni II aC (el col·lapse de l'última edat de bronze) fins als inicis del Mil·lenni I aC.

Property Value
prop-ca:any
 • 1968 (xsd:integer)
 • 1982 (xsd:integer)
 • 1985 (xsd:integer)
 • 1988 (xsd:integer)
 • 1991 (xsd:integer)
 • 1997 (xsd:integer)
 • 2002 (xsd:integer)
 • 2003 (xsd:integer)
 • 2004 (xsd:integer)
 • 2006 (xsd:integer)
 • 2007 (xsd:integer)
 • 2008 (xsd:integer)
prop-ca:capital
 • Ecbatana, a l'actual Hamadan
prop-ca:capítol
 • Media
 • Old Iranian Literature
 • The early history of the Medes and the Persians and the Achaemenid empire to the death of Cambyses
prop-ca:citació
 • Archeology ii. Median and Achaemenid
 • Baba Jan Teppe
 • Central dialects
 • Medes
 • Media
 • Old Persian
prop-ca:cognom
 • Levine
 • Young
 • Boyce
 • Diakonoff
 • Gershevitch
 • Lukonin
 • Dandamaev
 • Dandamayev
 • Schmitt
 • Dadson
 • Grenet
 • Henrickson
 • Kohl
 • Kuz'mina
 • Medvedskaya
 • Soudavar
 • Stronach
 • Tavernier
 • Windfuhr
 • Zadok
prop-ca:commonLanguages
prop-ca:commonName
 • Mèdia
prop-ca:continent
 • àsia
prop-ca:contributionUrl
prop-ca:conventionalLongName
 • Imperi Mede o Confederació dels medes
prop-ca:country
prop-ca:data
 • 1973-01-01 (xsd:date)
 • 1974-01-01 (xsd:date)
prop-ca:displayeditors
 • 4 (xsd:integer)
prop-ca:doi
 • 101017 (xsd:integer)
 • 102307 (xsd:integer)
prop-ca:edició
 • Cambridge Histories Online
 • Edited by Ilya Gershevitch
prop-ca:editor1First
 • John
prop-ca:editor1Last
 • Boardman
prop-ca:editor2First
 • N. G. L.
prop-ca:editor2Last
 • Hammond
prop-ca:editor3First
 • D. M.
prop-ca:editor3Last
 • Lewis
prop-ca:editor4First
 • M
 • M.
prop-ca:editor4Last
 • Ostwald
prop-ca:editorFirst
 • E.
 • Eric M.
 • Roger D.
prop-ca:editorLast
 • Yarshater
 • Meyers
 • Woodard
prop-ca:editorial
 • Brill
 • Cambridge University Press
 • Mazda Publishers
 • Oxford University Press
 • Routledge & Kegan Paul
 • BRILL
 • Peeters Publishers
prop-ca:era
 • Època d'or
prop-ca:eventEnd
 • Conquerit per Cir II el Gran
prop-ca:eventStart
 • Deioces de Mèdia unificà les tribus medes
prop-ca:exemplar
 • 3 (xsd:integer)
prop-ca:flagP
 • Map of Assyria.png
prop-ca:flagS
 • Standard of Cyrus the Great .svg
prop-ca:governmentType
 • Monarquia
prop-ca:imageMap
 • Median Empire.jpg
prop-ca:imageMapCaption
 • Un mapa de l'Imperi de Mêdia segons Herodot
prop-ca:isbn
 • 0 (xsd:integer)
 • 90 (xsd:integer)
 • 978 (xsd:integer)
prop-ca:issn
 • 26 (xsd:integer)
 • 5786967 (xsd:integer)
prop-ca:jstor
 • 3258384 (xsd:integer)
 • 4300482 (xsd:integer)
 • 4300506 (xsd:integer)
 • 4300620 (xsd:integer)
prop-ca:leader
prop-ca:lloc
 • 1 (xsd:integer)
prop-ca:nom
 • D. J.
 • David
 • I.
 • Jan
 • M.
 • Mary
 • R. C.
 • I. M.
 • Ilya
 • M. A.
 • Rüdiger
 • Abolala
 • Elena E.
 • Frantz
 • Gernot L.
 • Louis D.
 • Philip L.
 • Ran
 • T. Cuyler
 • T. Cuyler, Jr.
 • V. G.
prop-ca:others
 • J. P. Mallory
prop-ca:p
 • Neo-Assirian Empire
prop-ca:place
 • Cambridge, England
prop-ca:publicació
 • Iran
 • The Metropolitan Museum of Art Bulletin
prop-ca:pàgina
 • 303 (xsd:integer)
prop-ca:pàgines
 • 1 (xsd:integer)
 • 36 (xsd:integer)
 • 76 (xsd:integer)
 • 89 (xsd:integer)
 • 99 (xsd:integer)
 • 177 (xsd:integer)
 • 242 (xsd:integer)
 • 288 (xsd:integer)
 • 448 (xsd:integer)
 • 480 (xsd:integer)
prop-ca:region
 • Antic proper orient
prop-ca:religion
 • Religió antiga iraniana
prop-ca:s
 • Achaemenid Empire
prop-ca:series
 • Hanbuch Der Orientalistik – Abeteilung – Der Nahe Und Der Mittlere Osten
 • New Series
prop-ca:titleLeader
prop-ca:títol
 • Encyclopaedia Iranica
 • The Cambridge Ancient History
 • Encyclopaedia Iranica Online Edition
 • Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros-II
 • Geographical Studies in the Neo-Assyrian Zagros: I
 • Iranian Studies
 • Tepe Nush-i Jan: A Mound in Media
 • The Ancient Languages of Asia and the Americas
 • The Cambridge History of Iran
 • The origin of the Indo-Iranians
 • Zoroastrianism under Macedonian and Roman rule
 • The Culture and Social Institutions of Ancient Iran
 • The Ethno-Linguistic Character of Northwestern Iran and Kurdistan in the Neo-Assyrian Period
 • Iranica in the Achaemenid Period : Linguistic Study of Old Iranian Proper Names and Loanwords, Attested in Non-Iranian Texts
 • The Oxford encyclopedia of archaeology in the Near East
 • The aura of kings: legitimacy and divine sanction in Iranian kingship
 • Persia, Greece and the Western Mediterranean c. 525 to 479 BC
prop-ca:url
prop-ca:volum
 • 1 (xsd:integer)
 • 2 (xsd:integer)
 • 3 (xsd:integer)
 • 4 (xsd:integer)
 • 11 (xsd:integer)
 • 12 (xsd:integer)
 • 27 (xsd:integer)
 • 40 (xsd:integer)
prop-ca:yearEnd
 • 549 (xsd:integer)
prop-ca:yearLeader
 • 589 (xsd:integer)
 • 625 (xsd:integer)
 • 665 (xsd:integer)
 • 678 (xsd:integer)
prop-ca:yearStart
 • c. 678 aC
dbo:abstract
 • Els medes (/miːdz/;; en hebreu: מָדַי; en persa antic: Māda-; en sànscrit: मैढ़) eren els membres d'un antic grup ètnic irànic que vivien a una zona coneguda amb el nom de Mèdia (nord-oest de l'actual Iran i sud-est de l'actual Turquia que parlaven una llengua llengua irànica occidental que ells referien com a mede. La seva arribada a la regió està associada amb la primera onada de les tribus d'aris des del final del Mil·lenni II aC (el col·lapse de l'última edat de bronze) fins als inicis del Mil·lenni I aC. Entre els segles X aC i VII aC, els medes i els perses van caure sota el domini de l'Imperi Neo-Assiri assentat a Mesopotàmia. Després de la caiguda de l'Imperi Assiri, entre el 616 aC i el 605 aC, es va formar un estat unit mede que, juntament amb Babilònia, Lídia i Egipte va esdevenir un dels quatre poders més importants de l'Antic Orient Pròxim. Aliats amb els perses i amb rebels babilonis, escites, caldeus i cimmeris, els medes van capturar a Nínive el 612 aC, cosa que va provocar el col·lapse de l'Imperi Neo-Assiri. Llavors els medes van poder establir el seu Regne Mede (amb la ciutat d'Ecbatana com a capital reial) en el seu territori original (centre-oest de l'actual Iran) i de manera eventual van arribar fins al riu Kizil Irmak, a Anatòlia. Cir II el Gran va conquerir el Regne Mede el 550 aC i hi va establir la dinastia iraniana, l'imperi persa aquemènida. Uns quants llocs arqueològics (descoberts a l'oest d'Iran, al "Triangle Mede") i fonts escrites (dels assiris contemporanis i dels futurs grecs) ens proveeixen de documentació sobre la història i la cultura de l'estat mede. Els medes utilitzaven un equipament semblant als dels perses i el vestit comú entre ambdós és tant persa com mede. La llengua que parlavenels medes encara és totalment desconeguda, excepte uns pocs noms personals. De totes maneres, un nombre de paraules del mede encara s'utilitzen i hi ha llengües de les que s'ha traçat el seu origen des d'aquesta llengua al nord-oest d'Iran. Els medes tenien una religió antiga iraniana (una forma de pre-zoroastrisme, mazdaisme o creença en Mitra) amb uns clergues anomenats com "Magi". Posteriorment, durant els últims reis medes, les reformes de zoroastre van arribar a l'Iran occidental. A més a més d'Ectabana (l'actual Hamedan), les altres ciutats que hi havia a Mèdia eren Laodicea (l'actual Nahavand) i la que s'ha considerat la ciutat de Medes més gran, Rhages (o Rayy), al sud de l'actual Teheran. Apamea era la quarta ciutat mede, situada a prop d'Ecbatana. En períodes posteriors els medes i sobretot els soldats medes foren identificats i retratats en llocs arqueològics perses com Persèpolis, a on són mostrats com els que tenien un rol dominat i una gran presència en l'exèrcit de la dinastia Aquemènida de l'Imperi Persa. Segons les Històries d'Heròdot, hi havia sis tribus medes: Així, Deioces va agrupar els medes en una nació única i els va governar a tots com una sola. Aquestes tribus eren els busae, els paretaceni, els struchates, els arizanti, els budii i els magi. Les sis tribus medes vivien a la zona pròpia de la Mèdia, el triangle entre les ciutats d'Ecbatana, Rhagae i Aspadana, al centre de l'actual Iran (entre Teheran, Isfahan i Hamadan). De les tribus medes, els "magi" vivien a Rhaga, l'actual Teheran. Era un tipus de casta sagrada que governava sobre les necessitats espirituals dels medes. La tribu dels "paretaceni" vivien al voltant d'Aspadana, l'actual Isfahan, els "Arizanti" vivien al voltant de Kashan i els "busae" vivien al voltant d'Ecbatana (l'actual Hamadan). Els "Struchates" i els "Budii" vivien en poblats dins del Triangle Mede. (ca)
 • Els medes (/miːdz/;; en hebreu: מָדַי; en persa antic: Māda-; en sànscrit: मैढ़) eren els membres d'un antic grup ètnic irànic que vivien a una zona coneguda amb el nom de Mèdia (nord-oest de l'actual Iran i sud-est de l'actual Turquia que parlaven una llengua llengua irànica occidental que ells referien com a mede. La seva arribada a la regió està associada amb la primera onada de les tribus d'aris des del final del Mil·lenni II aC (el col·lapse de l'última edat de bronze) fins als inicis del Mil·lenni I aC. Entre els segles X aC i VII aC, els medes i els perses van caure sota el domini de l'Imperi Neo-Assiri assentat a Mesopotàmia. Després de la caiguda de l'Imperi Assiri, entre el 616 aC i el 605 aC, es va formar un estat unit mede que, juntament amb Babilònia, Lídia i Egipte va esdevenir un dels quatre poders més importants de l'Antic Orient Pròxim. Aliats amb els perses i amb rebels babilonis, escites, caldeus i cimmeris, els medes van capturar a Nínive el 612 aC, cosa que va provocar el col·lapse de l'Imperi Neo-Assiri. Llavors els medes van poder establir el seu Regne Mede (amb la ciutat d'Ecbatana com a capital reial) en el seu territori original (centre-oest de l'actual Iran) i de manera eventual van arribar fins al riu Kizil Irmak, a Anatòlia. Cir II el Gran va conquerir el Regne Mede el 550 aC i hi va establir la dinastia iraniana, l'imperi persa aquemènida. Uns quants llocs arqueològics (descoberts a l'oest d'Iran, al "Triangle Mede") i fonts escrites (dels assiris contemporanis i dels futurs grecs) ens proveeixen de documentació sobre la història i la cultura de l'estat mede. Els medes utilitzaven un equipament semblant als dels perses i el vestit comú entre ambdós és tant persa com mede. La llengua que parlavenels medes encara és totalment desconeguda, excepte uns pocs noms personals. De totes maneres, un nombre de paraules del mede encara s'utilitzen i hi ha llengües de les que s'ha traçat el seu origen des d'aquesta llengua al nord-oest d'Iran. Els medes tenien una religió antiga iraniana (una forma de pre-zoroastrisme, mazdaisme o creença en Mitra) amb uns clergues anomenats com "Magi". Posteriorment, durant els últims reis medes, les reformes de zoroastre van arribar a l'Iran occidental. A més a més d'Ectabana (l'actual Hamedan), les altres ciutats que hi havia a Mèdia eren Laodicea (l'actual Nahavand) i la que s'ha considerat la ciutat de Medes més gran, Rhages (o Rayy), al sud de l'actual Teheran. Apamea era la quarta ciutat mede, situada a prop d'Ecbatana. En períodes posteriors els medes i sobretot els soldats medes foren identificats i retratats en llocs arqueològics perses com Persèpolis, a on són mostrats com els que tenien un rol dominat i una gran presència en l'exèrcit de la dinastia Aquemènida de l'Imperi Persa. Segons les Històries d'Heròdot, hi havia sis tribus medes: Així, Deioces va agrupar els medes en una nació única i els va governar a tots com una sola. Aquestes tribus eren els busae, els paretaceni, els struchates, els arizanti, els budii i els magi. Les sis tribus medes vivien a la zona pròpia de la Mèdia, el triangle entre les ciutats d'Ecbatana, Rhagae i Aspadana, al centre de l'actual Iran (entre Teheran, Isfahan i Hamadan). De les tribus medes, els "magi" vivien a Rhaga, l'actual Teheran. Era un tipus de casta sagrada que governava sobre les necessitats espirituals dels medes. La tribu dels "paretaceni" vivien al voltant d'Aspadana, l'actual Isfahan, els "Arizanti" vivien al voltant de Kashan i els "busae" vivien al voltant d'Ecbatana (l'actual Hamadan). Els "Struchates" i els "Budii" vivien en poblats dins del Triangle Mede. (ca)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 105140 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 17247972 (xsd:integer)
dct:subject
rdfs:comment
 • Els medes (/miːdz/;; en hebreu: מָדַי; en persa antic: Māda-; en sànscrit: मैढ़) eren els membres d'un antic grup ètnic irànic que vivien a una zona coneguda amb el nom de Mèdia (nord-oest de l'actual Iran i sud-est de l'actual Turquia que parlaven una llengua llengua irànica occidental que ells referien com a mede. La seva arribada a la regió està associada amb la primera onada de les tribus d'aris des del final del Mil·lenni II aC (el col·lapse de l'última edat de bronze) fins als inicis del Mil·lenni I aC. (ca)
 • Els medes (/miːdz/;; en hebreu: מָדַי; en persa antic: Māda-; en sànscrit: मैढ़) eren els membres d'un antic grup ètnic irànic que vivien a una zona coneguda amb el nom de Mèdia (nord-oest de l'actual Iran i sud-est de l'actual Turquia que parlaven una llengua llengua irànica occidental que ells referien com a mede. La seva arribada a la regió està associada amb la primera onada de les tribus d'aris des del final del Mil·lenni II aC (el col·lapse de l'última edat de bronze) fins als inicis del Mil·lenni I aC. (ca)
rdfs:label
 • Medes (ca)
 • Medes (ca)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is foaf:primaryTopic of