Els minerals borats són minerals que contenen un grup anió borat. Les unitats de borat (BO3) poden ser polimeritzades de manera similar a la unitat SiO4 de la classe dels minerals silicats. Això resulta en anions B2O5, B3O6 i B2O4, així com estructures més complexes que inclouen anions d'hidròxid o d'halogen. També existeix l'anió [B(O,OH)4]−.

Property Value
dbo:abstract
  • Els minerals borats són minerals que contenen un grup anió borat. Les unitats de borat (BO3) poden ser polimeritzades de manera similar a la unitat SiO4 de la classe dels minerals silicats. Això resulta en anions B2O5, B3O6 i B2O4, així com estructures més complexes que inclouen anions d'hidròxid o d'halogen. També existeix l'anió [B(O,OH)4]−. Molts minerals borats, com el bòrax, la colemanita o la ulexita, són sals: suaus, fàcilment solubles, i que es troben en contextos evaporítics. No obstant això, algunes com la boracita, són dures i resistents a la intempèrie, més similars als silicats. Hi ha més de 100 minerals borats diferents. Segons la Classificació de Nickel-Strunz, els minerals borats s'estructuren de la següent manera: 06.A - Monoborats06.AA - BO3, sense anions addicionals; 1(D).06.AA.05 - Sassolita06.AA.15 - Nordenskiöldina, tusionita06.AA.35 - Jimboïta, kotoïta06.AA.40 - Takedaïta06.AB - BO3, amb anions addicionals; 1(D) + OH, etc.06.AB.05 - Hambergita06.AB.10 - Berborita06.AB.15 - Jeremejevita06.AB.20 - Warwickita, yuanfuliïta06.AB.25 - Karlita06.AB.30 - Azoproïta, bonaccordita, fredrikssonita, ludwigita, vonsenita06.AB.35 - Pinakiolita06.AB.40 - Blatterita, chestermanita, ortopinakiolita, takeuchiïta06.AB.45 - Hulsita, magnesiohulsita, aluminomagnesiohulsita06.AB.50 - Fluoborita, hidroxilborita06.AB.55 - Shabynita, wightmanita06.AB.60 - Gaudefroyita06.AB.65 - Sakhaïta06.AB.70 - Harkerita06.AB.75 - Pertsevita-(F), pertsevita-(OH)06.AB.80 - Jacquesdietrichita06.AB.85 - Painita06.AC - B(O,OH)4, amb i sense anions addicionals; 1(T), 1(T)+OH, etc.06.AC.05 - Sinhalita06.AC.10 - Pseudosinhalita06.AC.15 - Behierita, schiavinatoïta06.AC.20 - Frolovita06.AC.25 - Hexahidroborita06.AC.30 - Henmilita06.AC.35 - Bandylita06.AC.40 - Teepleïta06.AC.45 - Moydita-(Y) 06.AC.50 - Carboborita06.AC.55 - Sulfoborita06.AC.60 - Lüneburgita06.AC.65 - Seamanita06.AC.70 - Cahnita06.B - Diborats06.BA - Nesodiborats amb triangles dobles B2(O,OH)5; 2(2D); 2(2D) + OH, etc.06.BA.05 - Suanita06.BA.10 - Clinokurchatovita, kurchatovita06.BA.15 - Sussexita, szaibelyita06.BA.20 - Wiserita06.BB - Nesodiborats amb tetraedres dobles B2O(OH)6; 2(2T)06.BB.05 - Pinnoïta06.BB.10 - Pentahidroborita06.BC - Inodiborats amb triangles i/o tetraedres06.BC.10 - Calciborita06.BC.15 - Vimsita06.BC.20 - Sibirskita, parasibirskita06.BD - Tectodiborats amb tetraedres06.BD.05 - Santarosaïta06.C - Triborats06.CA - Nesotriborats06.CA.10 - Ameghinita06.CA.15 - Inderita06.CA.20 - Kurnakovita06.CA.25 - Inderborita06.CA.30 - Meyerhofferita06.CA.35 - Inyoïta06.CA.40 - Solongoïta06.CA.45 - Peprossiïta-(Ce)06.CA.50 - Nifontovita06.CA.55 - Olshanskyita06.CB - Inotriborats06.CB.10 - Colemanita06.CB.15 - Hidroboracita06.CB.20 - Howlita06.CB.25 - Jarandolita06.CC - Filotriborats06.CC.05 - Johachidolita06.D - Tetraborats06.DA - Nesotetraborats06.DA.10 - Bòrax 06.DA.15 - Tincalconita06.DA.20 - Hungchaoïta06.DA.25 - Fedorovskita, roweïta06.DA.30 - Hidroclorborita06.DA.35 - Uralborita06.DA.40 - Borcarita, numanoïta06.DA.60 - Fontarnauïta06.DB - Inotetraborats06.DB.05 - Kernita06.DC - Filotetraborats06.DD - Tectotetraborats06.DD.05 - Diomignita06.E - Pentaborats06.EA - Nesopentaborats06.EA.05 - Sborgita, leucostaurita06.EA.10 - Santita, ramanita-(Rb), ramanita-(Cs)06.EA.15 - Amonioborita06.EA.25 - Ulexita06.EB - Inopentaborats06.EB.05 - Larderellita06.EB.10 - Ezcurrita06.EB.15 - Probertita06.EB.20 - Tertschita06.EB.25 - Priceïta06.EC - Filopentaborats06.EC.05 - Biringuccita, nasinita06.EC.10 - Gowerita06.EC.15 - Veatchita06.EC.20 - Volkovskita06.EC.25 - Tuzlaïta06.EC.30 - Heidornita06.EC.35 - Brianroulstonita06.ED - Tectopentaborats06.ED.05 - Hilgardita, tyretskita, kurgantaïta06.F - Hexaborats06.FA - Nesohexaborats06.FA.05 - Aksaïta06.FA.10 - Mcallisterita06.FA.15 - Admontita06.FA.20 - Rivadavita06.FA.25 - Teruggita06.FB - Inohexaborats06.FB.05 - Aristarainita06.FB.10 - Kaliborita06.FC - Filohexaborats06.FC.05 - Tunellita, nobleïta06.FC.10 - Estroncioborita06.FC.15 - Ginorita, estroncioginorita06.FC.20 - Fabianita06.G - Heptaborats i altres megaborats06.GA - Tectoheptaborats06.GA.05 - Boracita, chambersita, ericaïta06.GA.10 - Congolita, trembathita06.GA.30 - Korzhinskita06.GB - Filononaborats, etc.06.GB.05 - Studenitsita06.GB.10 - Penobsquisita06.GB.15 - Preobrazhenskita06.GB.20 - Walkerita06.GC - Tectododecaborats06.GC.05 - Rhodizita, londonita06.GD - Megatectoborats06.GD.05 - Pringleïta, ruitenbergita06.GC.10 - Metaborita06.H - Borats sense classificar06.H0 - Borats sense classificar06.H0.10 - Braitschita-(Ce)06.H0.40 - Ekaterinita06.H0.50 - Canavesita06.H0.55 - Qilianshanita (ca)
  • Els minerals borats són minerals que contenen un grup anió borat. Les unitats de borat (BO3) poden ser polimeritzades de manera similar a la unitat SiO4 de la classe dels minerals silicats. Això resulta en anions B2O5, B3O6 i B2O4, així com estructures més complexes que inclouen anions d'hidròxid o d'halogen. També existeix l'anió [B(O,OH)4]−. Molts minerals borats, com el bòrax, la colemanita o la ulexita, són sals: suaus, fàcilment solubles, i que es troben en contextos evaporítics. No obstant això, algunes com la boracita, són dures i resistents a la intempèrie, més similars als silicats. Hi ha més de 100 minerals borats diferents. Segons la Classificació de Nickel-Strunz, els minerals borats s'estructuren de la següent manera: 06.A - Monoborats06.AA - BO3, sense anions addicionals; 1(D).06.AA.05 - Sassolita06.AA.15 - Nordenskiöldina, tusionita06.AA.35 - Jimboïta, kotoïta06.AA.40 - Takedaïta06.AB - BO3, amb anions addicionals; 1(D) + OH, etc.06.AB.05 - Hambergita06.AB.10 - Berborita06.AB.15 - Jeremejevita06.AB.20 - Warwickita, yuanfuliïta06.AB.25 - Karlita06.AB.30 - Azoproïta, bonaccordita, fredrikssonita, ludwigita, vonsenita06.AB.35 - Pinakiolita06.AB.40 - Blatterita, chestermanita, ortopinakiolita, takeuchiïta06.AB.45 - Hulsita, magnesiohulsita, aluminomagnesiohulsita06.AB.50 - Fluoborita, hidroxilborita06.AB.55 - Shabynita, wightmanita06.AB.60 - Gaudefroyita06.AB.65 - Sakhaïta06.AB.70 - Harkerita06.AB.75 - Pertsevita-(F), pertsevita-(OH)06.AB.80 - Jacquesdietrichita06.AB.85 - Painita06.AC - B(O,OH)4, amb i sense anions addicionals; 1(T), 1(T)+OH, etc.06.AC.05 - Sinhalita06.AC.10 - Pseudosinhalita06.AC.15 - Behierita, schiavinatoïta06.AC.20 - Frolovita06.AC.25 - Hexahidroborita06.AC.30 - Henmilita06.AC.35 - Bandylita06.AC.40 - Teepleïta06.AC.45 - Moydita-(Y) 06.AC.50 - Carboborita06.AC.55 - Sulfoborita06.AC.60 - Lüneburgita06.AC.65 - Seamanita06.AC.70 - Cahnita06.B - Diborats06.BA - Nesodiborats amb triangles dobles B2(O,OH)5; 2(2D); 2(2D) + OH, etc.06.BA.05 - Suanita06.BA.10 - Clinokurchatovita, kurchatovita06.BA.15 - Sussexita, szaibelyita06.BA.20 - Wiserita06.BB - Nesodiborats amb tetraedres dobles B2O(OH)6; 2(2T)06.BB.05 - Pinnoïta06.BB.10 - Pentahidroborita06.BC - Inodiborats amb triangles i/o tetraedres06.BC.10 - Calciborita06.BC.15 - Vimsita06.BC.20 - Sibirskita, parasibirskita06.BD - Tectodiborats amb tetraedres06.BD.05 - Santarosaïta06.C - Triborats06.CA - Nesotriborats06.CA.10 - Ameghinita06.CA.15 - Inderita06.CA.20 - Kurnakovita06.CA.25 - Inderborita06.CA.30 - Meyerhofferita06.CA.35 - Inyoïta06.CA.40 - Solongoïta06.CA.45 - Peprossiïta-(Ce)06.CA.50 - Nifontovita06.CA.55 - Olshanskyita06.CB - Inotriborats06.CB.10 - Colemanita06.CB.15 - Hidroboracita06.CB.20 - Howlita06.CB.25 - Jarandolita06.CC - Filotriborats06.CC.05 - Johachidolita06.D - Tetraborats06.DA - Nesotetraborats06.DA.10 - Bòrax 06.DA.15 - Tincalconita06.DA.20 - Hungchaoïta06.DA.25 - Fedorovskita, roweïta06.DA.30 - Hidroclorborita06.DA.35 - Uralborita06.DA.40 - Borcarita, numanoïta06.DA.60 - Fontarnauïta06.DB - Inotetraborats06.DB.05 - Kernita06.DC - Filotetraborats06.DD - Tectotetraborats06.DD.05 - Diomignita06.E - Pentaborats06.EA - Nesopentaborats06.EA.05 - Sborgita, leucostaurita06.EA.10 - Santita, ramanita-(Rb), ramanita-(Cs)06.EA.15 - Amonioborita06.EA.25 - Ulexita06.EB - Inopentaborats06.EB.05 - Larderellita06.EB.10 - Ezcurrita06.EB.15 - Probertita06.EB.20 - Tertschita06.EB.25 - Priceïta06.EC - Filopentaborats06.EC.05 - Biringuccita, nasinita06.EC.10 - Gowerita06.EC.15 - Veatchita06.EC.20 - Volkovskita06.EC.25 - Tuzlaïta06.EC.30 - Heidornita06.EC.35 - Brianroulstonita06.ED - Tectopentaborats06.ED.05 - Hilgardita, tyretskita, kurgantaïta06.F - Hexaborats06.FA - Nesohexaborats06.FA.05 - Aksaïta06.FA.10 - Mcallisterita06.FA.15 - Admontita06.FA.20 - Rivadavita06.FA.25 - Teruggita06.FB - Inohexaborats06.FB.05 - Aristarainita06.FB.10 - Kaliborita06.FC - Filohexaborats06.FC.05 - Tunellita, nobleïta06.FC.10 - Estroncioborita06.FC.15 - Ginorita, estroncioginorita06.FC.20 - Fabianita06.G - Heptaborats i altres megaborats06.GA - Tectoheptaborats06.GA.05 - Boracita, chambersita, ericaïta06.GA.10 - Congolita, trembathita06.GA.30 - Korzhinskita06.GB - Filononaborats, etc.06.GB.05 - Studenitsita06.GB.10 - Penobsquisita06.GB.15 - Preobrazhenskita06.GB.20 - Walkerita06.GC - Tectododecaborats06.GC.05 - Rhodizita, londonita06.GD - Megatectoborats06.GD.05 - Pringleïta, ruitenbergita06.GC.10 - Metaborita06.H - Borats sense classificar06.H0 - Borats sense classificar06.H0.10 - Braitschita-(Ce)06.H0.40 - Ekaterinita06.H0.50 - Canavesita06.H0.55 - Qilianshanita (ca)
dbo:wikiPageID
  • 1285445 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 17134952 (xsd:integer)
dct:subject
rdfs:comment
  • Els minerals borats són minerals que contenen un grup anió borat. Les unitats de borat (BO3) poden ser polimeritzades de manera similar a la unitat SiO4 de la classe dels minerals silicats. Això resulta en anions B2O5, B3O6 i B2O4, així com estructures més complexes que inclouen anions d'hidròxid o d'halogen. També existeix l'anió [B(O,OH)4]−. (ca)
  • Els minerals borats són minerals que contenen un grup anió borat. Les unitats de borat (BO3) poden ser polimeritzades de manera similar a la unitat SiO4 de la classe dels minerals silicats. Això resulta en anions B2O5, B3O6 i B2O4, així com estructures més complexes que inclouen anions d'hidròxid o d'halogen. També existeix l'anió [B(O,OH)4]−. (ca)
rdfs:label
  • Minerals borats (ca)
  • Minerals borats (ca)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is prop-ca:categoria of
is foaf:primaryTopic of